#MedSafetyWeek – ozaveščanje o poročanju o neželenih učinkih

V okviru vsakoletne kampanje Svetovne zdravstvene organizacije se danes začenja #MedSafetyWeek.  Letošnja tema je “Kdo lahko poroča?”.  Ključno vlogo v varni uporabi zdravil ima vsak – bolnik oz. uporabnik zdravil, oskrbnik, medicinska sestra, zdravnik oziroma farmacevt.  Vsak sum na neželen učinek je dovolj za poročanje o neželenih učinkih zdravil. Vsako poročilo je podrobno obravnavano. Namen tovrstnega spremljanja varnosti je pridobivanje več informacij o že znanih kot tudi o novih oziroma nepričakovanih neželenih učinkih zdravil. Stalno zbiranje in spremljanje informacij v poročilih pomaga pri prepoznavanju morebitnih tveganj, povezanih z zdravili, in pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje le-teh. Za oceno resnosti in vzročne povezanosti z zdravilom je pomembno, da poročilo vsebuje čim več znanih podatkov, ki jih predvideva obrazec za poročanje.

Spletni obrazec najdete na https://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/

Skip to content